Secondary School

Cultural Activities at Welkom Gimnasium

As per European history of the Gimnasia, it is a definite aim of Welkom-Gimnasium to base its activities on the three pillars of education namely academic-, sports- and cultural activities.

The program for extramural activities is set up in such a way that all Gimmies can take part in both sport and cultural activities… without having to choose between the two.

This is also the only place were the school distinguish between Afrikaans and English learners!


Getrou aan die geskiedenis van die Europese Gimnasia, is dit die uitgespelde doelwit van Welkom-Gimnasium om sy aktiwiteite te baseer op die drie bene van opvoeding, nl. akademie -, sport- en kultuuraktiwiteite.

Daarvoor word ‘n buitemuurse rooster opgestel sodat die Gimmies aan sowel sport as kultuuraktiwiteite kan deelneem… sonder om tussen die twee te kies.

Dit is dan ook die enigste plek waar daar onderskei word tussen Afrikaanse leerders en Engelse leerders!

Recent Comments
    Archives
    Categories
    • No categories