Secondary School

School Enrollment

2019 School fees

School fees for 2019 will be R12 100.00
First payment of R600.00 is payable on/before 11 January 2019 on receipt of books.
Thereafter 10 (ten) payments of of R1 150.00 are to be made. The first of these payments is due at the end of January 2019. Should you pay the full outstanding amount (R11 500.00) on/or before 28 February 2019, you qualify for a 5% discount.(R605.00)
Should you pay the 2019 school fees on / or before 31 December 2018, you qualify for a discount of 7,5% (R907.50). The total amount will thus be R11 192.50

Skoolgelde vir 2019

Skoolgelde vir 2019 beloop R12 100.00
Die eerste betaling van R600.00 is betaalbaar voor/op 11 Januarie 2019 met ontvangs van boeke.
Daarna is 10 (tien) paaiemente van R1 150.00 verskuldig. Die eerste van hierdie paaiemente is teen die einde van Januarie 2019 betaalbaar. Indien u die vollle uitstaande skoolgeld R11 500.00) voor/op 28 Februarie 2019 vereffen, kwalifiseer u vir 5% afslag (605.00)
Indien u egter voor/op 31 Desember 2018 u skoolgeld vir 2019 betaal, kwalifiseer u vir ‘n afslag van 7,5% (R907.50). Die verskuldigde bedrag beloop dus dan R11 192.50.

   

   

Enrollment Forms

Contact the school for Enrollment forms / Kontak die skool vir Toelatingsvorms

BANK DETAILS / BANK BESONDERHEDE

FNB
Acc No / Rek Nr 62-123-733-546
Br Code /Takkode 230 635

   

   

Hostel Fees

Hostel Fees for 2019 are R2 200.00 per month and the first (of eleven) payments is due when school opens.

Bus Fees

Due to the rising fuel prices we are forced to increase the tariffs.

Riebeeckstad – route

The price per trip increases to R6.50 (R130.00 per ticket for 2 weeks)

Virginia – route

The price per trip increases to R8.50 (R170.00 per ticket for 2 weeks)

Koshuisgelde

Koshuisgelde vir 2019 beloop R2 200.00 per maand en die eerste (van 11) paaiemente is betaalbaar by skoolheropening.

Busgelde

As gevolg van stygende brandstofkoste, is ons genoodsaak om die tariewe as volg te verhoog.

Riebeeckstad-roete

Die prys per rit styg na R6.50 R130.00 per kaartjie vir 2 weke).

Virginia-roete

Die prys per rit styg na R8.50 R170.00 per kaartjie vir 2 weke).

Recent Comments
    Archives
    Categories
    • No categories