Enrolment / Inskrywing

Enrolment / Inskrywing

2023 School Fees

School fees for 2023 will be R20 500.00
First payment of R900.00 is payable on/before 17 January 2023 on receipt of books.
Thereafter 10 (ten) payments of of R1 960.00 are to be made. The first of these payments is due at the end of January 2023. Should you pay the full outstanding amount (R19 600.00) on/or before 28 February 2023, you qualify for a 5% discount.(R1025.00)

Skoolgelde vir 2023

Skoolgelde vir 2023 beloop R20 500.00
Die eerste betaling van R900.00 is betaalbaar voor/op 17 Januarie 2023 met ontvangs van boeke.
Daarna is 10 (tien) paaiemente van R1 960.00 verskuldig. Die eerste van hierdie paaiemente is teen die einde van Januarie 2023 betaalbaar. Indien u die vollle uitstaande skoolgeld (R19 600.00) voor/op 28 Februarie 2023 vereffen, kwalifiseer u vir 5% afslag (R1025.00)

Contact the school for Enrolment forms / Kontak die skool vir Toelatingsvorms

Bank Details / Bank Besonderhede

FNB – WELKOM
Welkom Gimnasium
Tjek/Cheque
Acc No / Rek Nr 62-123-733-546
Br Code /Takkode 230 635

Email: accounts@wgim.co.za
SWIFT CODE FERN ZAJJ 423

Hostel Fees

Hostel Fees for 2023 are R3 150.00 per month payable at school opening and the 1st of each month thereafter from January to November.
Per Year: R34 650.00
Per Term: R 8 662.50 Payable at school reopening at the beginning of each term

Koshuisgelde

Koshuisgelde vir 2023 beloop R3 150.00 per maand betaalbaar by skoolheropening en elke eerste dag van die daaropviolgende maand vanaf Januarie tot November.
Per Jaar: R34 650.00
Per Kwartaal: R 8 662.50 Betaalbaar by skoolheropening aan die begin van elke kwartaal

Bus Fees

Due to the rising fuel prices we are forced to increase the tariffs.

Riebeeckstad – route
The price per trip increases to R18.00 (R360.00 per ticket for 2 weeks)

Odendaalsrus – route
The price per trip increases to R18.00 (R360.00 per ticket for 2 weeks)

Virginia – route
The price per trip increases to R22,50 (R450.00 per ticket for 2 weeks)

Busgelde

As gevolg van stygende brandstofkoste, is ons genoodsaak om die tariewe as volg te verhoog.

Riebeeckstad-roete
Die prys per rit styg na R18.00 (R360.00 per kaartjie vir 2 weke).

Odendaalsrus-roete
Die prys per rit styg na R18.00 (R360.00 per kaartjie vir 2 weke).

Virginia-roete
Die prys per rit styg na R22.50 (R450.00 per kaartjie vir 2 weke).

Bank Details - Hostel / Bank Besonderhede - Koshuis

ABSA BANK – WELKOM
Huis Gimnasium Bedryfsrekening
Tjek/Cheque
Acc No / Rek Nr 13-401-460-57
Br Code /Takkode 630-135

Email: accounts@wgim.co.za

WEES ASSEBLIEF SO VRIENDELIK OM DIE LEERDER SE NAAM, VAN EN/OF TOELATINGSNOMMER TE MELD AS VERWYSING. BAIE DANKIE.

KINDLY PLEASE REMEMBER TO FILL IN THE LEARNER’S NAME AND ACCOUNT REFERENCE NUMBER ON THE DEPOSIT FORM. THANKING YOU