Secondary School

School Enrollment

2020 School fees

School fees for 2020 will be R14 800.00
First payment of R600.00 is payable on/before 17 January 2020 on receipt of books.
Thereafter 10 (ten) payments of of R1 420.00 are to be made. The first of these payments is due at the end of January 2020. Should you pay the full outstanding amount (R13 460.00) on/or before 28 February 2020, you qualify for a 5% discount.(R740.00)

Skoolgelde vir 2020

Skoolgelde vir 2020 beloop R14 800.00
Die eerste betaling van R600.00 is betaalbaar voor/op 17 Januarie 2020 met ontvangs van boeke.
Daarna is 10 (tien) paaiemente van R1 420.00 verskuldig. Die eerste van hierdie paaiemente is teen die einde van Januarie 2020 betaalbaar. Indien u die vollle uitstaande skoolgeld (R13 460.00) voor/op 28 Februarie 2020 vereffen, kwalifiseer u vir 5% afslag (R740.00)

 

 

Enrollment Forms

Contact the school for Enrollment forms / Kontak die skool vir Toelatingsvorms

BANK DETAILS / BANK BESONDERHEDE

FNB – WELKOM
Welkom Gimnasium
Tjek/Cheque
Acc No / Rek Nr 62-123-733-546
Br Code /Takkode 230 635

Faks/FAX: (057) 352 4419 | accounts@wgim.co.za
SWIFT CODE FERN ZAJJ 423

Hostel Fees

Hostel Fees for 2020 are R2 400.00 per month payable at school opening and the 1st of each month thereafter from January to November.
Per Year: R26 400.00
Per Term: R 7 200.00 Payable at school reopening  at the beginning of each term

Bus Fees

Due to the rising fuel prices we are forced to increase the tariffs.

Riebeeckstad – route

The price per trip increases to R6.50 (R130.00 per ticket for 2 weeks)

Virginia – route

The price per trip increases to R8.50 (R170.00 per ticket for 2 weeks)

Koshuisgelde

Koshuisgelde vir 2020 beloop R2 400.00 per maand betaalbaar by skoolheropening en elke eerste dag van die daaropviolgende maand vanaf Januarie tot November.
Per Jaar: R26 400.00
Per Kwartaal: R 7 200.00 Betaalbaar by skoolheropening aan die begin van elke kwartaal

Busgelde

As gevolg van stygende brandstofkoste, is ons genoodsaak om die tariewe as volg te verhoog.

Riebeeckstad-roete

Die prys per rit styg na R6.50 R130.00 per kaartjie vir 2 weke).

Virginia-roete

Die prys per rit styg na R8.50 R170.00 per kaartjie vir 2 weke).

BANK DETAILS- HOSTEL / BANK BESONDERHEDE – KOSHUIS

ABSA BANK – WELKOM
Huis Gimnasium Bedryfsrekening
Tjek/Cheque
Acc No / Rek Nr 13-401-460-57
Br Code /Takkode 630-135

Faks/FAX: (057) 352 4419 | accounts@wgim.co.za

WEES ASSEBLIEF SO VRIENDELIK OM DIE LEERDER SE NAAM, VAN EN/OF TOELATINGSNOMMER TE MELD AS VERWYSING. BAIE DANKIE.

KINDLY PLEASE REMEMBER TO FILL IN THE LEARNER’S NAME AND ACCOUNT REFERENCE NUMBER ON THE DEPOSIT FORM. THANKING YOU

Recent Comments
    Archives
    Categories
    • No categories