Secondary School

Leadership

The development of leadership is an important part of the total upbringing of the Gimmie-learner. All possible opportunities are utilized to give learners the opportunity to develop their leadership potential.

The ATKV is one of the activities that is attended annually by Gr 11-learners at Rustenburg, the Leadership Council for Student Councils in Bloemfontein, the Round Table’s leadership camp and the activities of the Matjhabeng Municipality’s Junior City Council.

Welkom-Gimnasium has 2 leadership councils for learners of the school. The Representative Council of Learners [VRL/RCL] and the Matric Council.


Leierskapontwikkeling is ‘n baie belangrike deel van die totale opvoeding van die Gimmie-leerder. Alle moontlike geleenthede word aangegryp om ons leerders die geleentheid te gee om hul leierspotensiaal te verwesentlik.

Aktiwiteite wat jaarliks bygewoon word, is die ATKV Leiersberaad vir Gr 11-leerders op Rustenburg, Hoërskool Sentraal se Leiersberaad vir Leerlingraadslede in Bloemfontein, die “Round Table ” se leierskamp, en die aktiwiteite van die Matjhabeng Munisipaliteit se Junior Stadsraad.

Welkom-Gimnasium het tans 2 leiersrade vir leerders van die skool: Die Verteenwoordigende Raad van Leerders [VRL/”RCL”] en die Matriekraad.

Recent Comments
    Archives
    Categories
    • No categories